190EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה כבש גזע קטן ובינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה כבש גזע קטן ובינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה כבש ואורז לכלבים מגזע קטן ובינוני (1-25 ק"ג)

270 ₪

180EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה כבש גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה כבש גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה כבש ואורז לגורים מכל הגזעים

270 ₪

161EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה סניור גזע קטן ובינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה סניור גזע קטן ובינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה סניור - לכלבים מבוגרים מגזע קטן ובינוני (1-25 ק"ג)

280 ₪

160EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה סניור גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה סניור גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה סניור - לכלבים מבוגרים מגזע גדול וענק (25 ק"ג ומעלה)

280 ₪

219EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה עוף בוגר גזע בינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה עוף בוגר גזע בינוני 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה לכלבים בוגרים מגזע בינוני (10-25 ק"ג)

250 ₪

218EUKANUBA

מזון לכלבים יוקנובה עוף בוגר גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה עוף בוגר גזע גדול 12 ק''ג

מזון לכלבים יוקנובה לכלבים בוגרים מגזע גדול וענק (25 ק"ג ומעלה)

250 ₪